Uge-Modellen kan udarbejdes på samme måde som den traditionelle Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) – altså på 5 skoledage. Der er derfor kun 5 faser i Uge-Modellen:

Fase 1: Temavalg
Fase 2: Erhvervsbrobygning
Fase 3: Ideskabelse
Fase 5: Ideforbedring
Fase 6: Aflevering

Hent alle arbejdsark til de fem faser under fanen Faser og Arbejdsark.