Mit navn er Karin Skjøth og jeg har gennem en årrække udviklet IBO-Modellen, som i dag er et velafprøvet og veldokumenteret forløb. IBO Modellen er således udviklet gennem 3 projekter:

1. Forsøgs-og Udviklingsprojekt i Efterskoleforeningen i 2016/17. Projektet blev evalueret af AAU – læs evalueringsrapporten her.

2. E2E fra Efterskole til Erhvervsuddannelse (www.E2E-syd.dk) hvor Epinion evaluerede projektet. Læs rapporten her.

3. E2E med Verdensmålene i hænderne. Et projekt støttet af Nordea-fonden og med udgangspunkt i Efterskolerne.

Historien om IBO:
Ideen til Innovations-Brobygnings-Opgaven (IBO) opstod på baggrund af mit job som projektleder på projektet Demokratisk Iværksætter i Efterskoleforeningen, hvor 10 efterskoler udviklede forløb, der fremmer unge til at blive aktive medborgere gennem innovation, demokrati og lokale partnerskaber.Erfaringen var, at Innovation og kontakt til “det virkelige liv” var en klar motivationsfremmende faktor og de unge fik både nye insigter og mod på at blive aktive medborgere.

I 2016/17 var jeg projektleder for Innovation-Brobygnings-Opgaven, hvor OSO blev tilført innovation og kontakt til virksomheder. Projektet blev udviklet for Forsøgs-og Udviklingsmidler fra Efterskoleforeningen gennem samarbejde med Halvorsminde Efterskole, Faxehus Efterskole, Lystruphave Efterskole og Ladelund Efterskole. Resultaterne var entydige og lig Demokratisk Iværksætter oplevede eleverne, at IBO havde et stort potentiale i forhold til motivation, nye indsigter omkring job og uddannelse og mod på udfordringer.  UCN foretog følgeforskning og uddrag af denne rapport kan læses i bogen IBO-Modellen.

I 2017-19 er jeg projektleder for E2E-fra Efterskole til Erhvervsuddannelse, hvor IBO er en af de to indsatser. I E2E har vi tilført IBO en nytænkning af brobygning, således at elever nu udfører IBO som et dialogisk forløb mellem efterskolern, virksomheder og erhvervsuddannelser. Formålet med projektet er at tilføre eleverne et bredere erfaringsgrundlag til at træffe deres valg af ungdomsuddannelse.