IBO Modellen henvender sig til undervisere i de ældste klasser samt undervisere på ungdomsuddannelser, der ønsker en ny og dynamisk tilgang til projektarbejde, særligt i forbindelse med Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) i 10.kl, samt et udgangspunkt til en ny og moderne brobygning.

Nytænkningen i IBO består i at tilføje innovation og konkrete brobygningsforløb til både virksomheder og ungdomsuddannelser i en og samme opgave. Målet er at skabe nye indsigter, mening og sammenhæng for eleverne. Innovations-Brobygnings-Opgaven bygger på nyere innovationsdidaktik, der fremmer motivation og ejerskab, og dermed kan opgaven få betydning for elevers karrierelæring.

I bogen præsenterer Morten Ziethen og Michael Paulsen en teori om, hvordan innovation og almendannelse kan undgå at være hinandens modsætninger. Ulla Højmark Jensen har undersøgt brobygning til ungdomsuddannelser. 

I artiklen ” Karrierelæringsperspektiv i IBO” af Ulla Højmark Jensen, kobles disse undersøgelser til IBO.

Endelig har Tanja Miller fra UCN foretaget følgeforskning og evaluering af IBO som Forsøgs-og Udviklingsprojekt.

Køb bogen under Shop

Bogens flotte og elegante layout er udarbejdet af Anne Reinholdt Design

Det nye er:

  1. At eleverne skal via et selvvalgt tema, nytænke og forbedre noget hos en selvvalgt virksomhed.
  2. At eleverne kan komme i brobygning til både virksomheder og ungdomsuddannelser
  3. At eleverne skal bruge ungdomsuddannelsernes faglighed under brobygningen til at forbedre deres ide til virksomhederne.
  4. At der er et ændret brobygningsmindset, som ikke kun handler om ”how to fit in”

IBO Modellen  indeholder projektledelsesværktøjer, lektionsplaner og arbejdsark til innovative forløb, der gør det nemt at planlægge et forløb, gør elever til dygtige projektledere og fremmer elevers indsigter, handlekraft og tro på egne evner.