IBO Modellen henvender sig til undervisere i udskolningen samt undervisere på ungdomsuddannelser, der ønsker en ny og dynamisk tilgang til innovation i den daglige undervisning, samt et udgangspunkt til en ny og moderne brobygning.

Nytænkningen i IBO består i at tilføje innovation og konkrete brobygningsforløb til både virksomheder og ungdomsuddannelser i en og samme opgave. Målet er at skabe nye indsigter, mening og sammenhæng for eleverne. Innovations-Brobygnings-Opgaven bygger på nyere innovationsdidaktik, der fremmer motivation og ejerskab, og dermed kan opgaven få betydning for elevers karrierelæring.

I bogen præsenterer Morten Ziethen og Michael Paulsen en teori om, hvordan innovation og almendannelse kan undgå at være hinandens modsætninger. Ulla Højmark Jensen har undersøgt brobygning til ungdomsuddannelser, og i artiklen ” Karrierelæringsperspektiv i IBO” kobles disse undersøgelser til IBO. Endelig har Tanja Miller fra UCN foretaget følgeforskning og evaluering af IBO som Forsøgs-og Udviklingsprojekt.
Køb bogen under Shop
Bogens flotte og elegante layout er udarbejdet af Anne Reinholdt Design