Modul-Modellen kan udarbejdes som en udvidet version af den traditionelle Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO), hvor alle 5 brobygningsdage anvendes i en sammenhængende proces og hvor faserne er fordelt i undervisningsmoduler fordelt over en periode.

Her er alle 6 faser:
Fase 1: Temavalg
Fase 2: Erhvervsbrobygning
Fase 3: Ideskabelse
Fase 4: Uddannelsesbrobygning
Fase 5: Ideforbedring, som også kan være en brobygningsdag til virksomhed.
Fase 6: Aflevering, som også kan være en brobygningsdag, hvor virksomheden deltager i aflevering og giver feedback til elevens ide.

Hent alle arbejdsark til de 6 faser under fanen Faser og Arbejdsark.