At skulle arbejde for bæredygtig dannelse er vel næsten blevet en selvfølgelighed, i E2E med verdensmålene i hænderne definerer vi bæredygtig dannelse som et ideal, der kombinerer hjerne, hjerte og handling ud fra en forståelse af, at kloge handlinger kræver indsigt og et hjertes mod til at stå ved sine handlinger.

Kloge handlinger fordrer et behov for kritisk viden og styrkelse af den kritiske sans, hvor vi lytter både indad og udad og i dialog undersøger andres synspunkter og perspektiver, ny viden og forståelser. Det handler om tværfagligt arbejde i undervisningen, der styrker de unges opmærksomhed, empati og resiliens.

Innovations-Brobygnings-Opgaven (IBO) går ud på at udvikle en ide til en modtager udenfor skolen. Opgaven er Verdensmål, OSO, Erhvervspraktik og brobygning i en og samme opgave. På en ny og elevinvolverende måde. Det kalder vi IBO World.

IBO World er en projektmodel til at arbejde med bæredygtig dannelse gennem tværfaglighed, innovation og karrierelæring i en og samme opgave.

Arbejdsark til IBO World

IBO World-Modellen

 • Hele opgavens didaktik bygger på en elevinvolverende tilgang, der tager sit afsæt i verdensmålene. Det kunne være et tema som ”livet i havet”, ”Dyrevelfærd”, Rent vand til alle” osv.
 • De følgende faser udfordrer og konkretiserer et bæredygtigt svar på den udfordring, som eleverne møder hos virksomheden.

 

Innovation anvendes i opgaven fordi innovationsdidaktik har evnen til at

 • Skabe evnen til at være nysgerrige, undrende og undersøgende
 • Opdage det som man i første omgang ikke synes var spændende.
 • Opleve modstand og komme styrket videre
 • Give ejerskab og nye indsigter
 •  

 

Karrierelæring er et centralt element, fordi opgaven indebærer,

 • At elever tager på selvvalgt virksomhedsbesøg, hvor de skal identificere verdensmålsudfordringer.
 • At opleve karrieremuligheder (i et verdensmålsperspektiv)
 • At være nysgerrige, undrende og undersøgende.
 • At brobygning til erhvervsskoler indgår som et led i den ideforbedrende proces = faglig indsigt.
 • At elever fremadrettet kan se sig selv som handlende og forandrende i forhold til bæredygtighed – også i et arbejdsliv/karriere.

Kritisk sans:

 • Elever oplever i mødet med virksomheder, at problemstillinger er mere nuancerede.
 • Gennem mødet med erhvervsskolernes faglighed på brobygning, oplever eleverne
  • at deres visionære ideer kan blive til virkelighed gennem ny viden og konkret sparring.
  • At bæredygtige ideer kan skabe nye dilemmaer/problematikker.

 

Indsats:

 • 4000 efterskoleelever udarbejder IBO World og kommer i bæredygtig IBO Brobygning til erhvervsskoler.
 • 24 efterskoler og 24 erhvervsskoler samarbejder om IBO World og IBO Brobygning
 • Kompetenceudvikling af efterskolelærere i forhold til at arbejde med bæredygtighed i IBO
 • Kompetenceudvikling af erhvervsskolelærere i forhold til at implementere bæredygtighed i IBO Brobygning og dermed sparring til elevernes bæredygtige ideer og bidrage til kritisk tænkning og dilemmaspotting.
 • Udvikling af undervisningsmaterialer til såvel efterskoler som erhvervsskoler til at arbejde med bæredygtighed, kritisk tænkning og karrierelæring.