IBO World er den bæredygtige version af IBO Modellen. Innovationsdidaktikken er den samme, men afsættet for elevernes temavalg er bæredygtighed og verdensmål. Derfor er der behov for en begrebsafklaring:

  • Bæredygtig dannelse er et ideal, der kombinerer hjerne, hjerte og handling ud fra en forståelse af, at kloge handlinger kræver indsigt og et hjertes mod til at stå ved sine handlinger.

 

  • Kloge handlinger fordrer et behov for kritisk viden og styrkelse af den kritiske sans, hvor vi lytter både indad og udad og i dialog undersøger andres synspunkter og perspektiver, ny viden og forståelser.

 

  • Bæredygtighed vurderes ud fra om en løsning tager hensyn til både økonomiske, sociale og miljømæssige parametre.

Med afsæt i den definition er der udviklet en række værktøjer og arbejdsark, der gør IBO Modellen til en projektmodel, hvor man kan arbejde med bæredygtig dannelse gennem tværfaglighed, innovation karrierelæring i en og samme opgave. De øvrige arbejdsark findes under hver fase.

Find flere materialer og inspiration til verdensmålsundervisning her

ARBEJDSARK TIL FASE 1: VALG AF TEMA/VERDENSMÅL

FASE1 TEMA VERDENSMÅLS-PLAKAT

FASE 1: VERDENSMÅLS-IKONER

ARBEJDSARK TIL FASE 3: IDESKABELSE

FASE 3: PRINCIP-KORT IBO WORLD

FASE 3: IBO WORLD UDFORDRINGS-KORT

FASE 3: BÆREDYGTIGHEDS-MIXERPULT

FASE 3: SUSTAIN-O-METER (AKTIVITET)

FASE 3: SUSTAIN-O-METER (PRODUKTER)

FASE 3: MØS

ARBEJDSARK TIL FASE 4: IBO BROBYGNING

FASE 4: DILEMMA-PLADEN

FASE 4: DILEMMA-VENDER