IBO Vejlederguiden er til dig som underviseren, der skal tilrettelægge forløbet og vejlede eleverne undervejs.
Vi har også udviklet en guide til hvordan ungdomsuddannelsen kan tilrettelægge et IBO Brobygningsforløb i IBO Brobygningsguide.

“Processen har givet gode muligheder for at inddrage andre faglige aspekter”.

Mogens Marker

Vejleder, Ølgod Efterskole