IBO Vejlederguide er et værktøj, der giver dig som vejleder i IBO en oversigt over hvilke værktøjer du skal bruge i de forskellige faser. Klik på ikonet og download som pdf.

“Man skal som underviser træde lidt ud på usikker grund, men glæden og begejstringen fra eleverne gør, at man kan bruge metoderne i andre sammenhænge”.

Verner Storm

Vejleder, Ladelund Efterskole