Disse film er produceret som supplement til bogen og giver en introduktion til hver af de 6 faser i IBO Modellen.
Film 1 : Fase 1 Temavalg
Film 2 : Fase 2 Erhvervsbrobygning
Film 3 : Fase 3 Idéskabelse
Film 4 : Fase 4 Uddannelsesbrobygning
Film 5 : Fase 5 Idéforbedring
Film 6 : Fase 6 Aflevering

Et eksempel med elever fra Efterskolen Flyvesandet, som med temaet “Madspild” har researchet på Kvickly i Odense og været i brobygning på Tietgen i Odense.