FASE 1 TEMAVALG
I denne fase skal eleverne vælge et tema, og de skal også vælge samt tage kontakt til en virksomhed. Temaet er afsættet for hvad eleverne kan nytænke hos virksomheden i forhold til det selvvalgte tema. Find lektionsplan til fase 1 i bogen IBO Modellen og download alle arbejdsark til fase 1.
Klik på ikonet og download i pdf.

FASE 1: TEMA VERDENSMÅLS-PLAKAT

FASE 1: VERDENMÅLS-IKONER

Printes på begge sider

Klip ud. Bed eleverne om at placere i panden og hold ved sort trekant.

Printes på begge sider

JOBKORT. Printes på Avery L7159 Klistermærkater

” Det ligger rigtig godt i tråd med efterskolernes hovedsigte, når eleverne skal vælge et tema ud fra egne værdier og med afsæt i det, kan gå ud og forandre på verden. Det bliver så utrolig stærkt for eleverne”.

Lars G Sørensen

Viceforstander, Faxehus Efterskole