IBO Modellen består af 6 faser.
Fase 1 Temavalg. Her vælger eleven det tema, der skal danne afsæt for elevernes research af selvvalgt virksomhed.
Fase 2 Erhvervsbrobygning/praktik: Eleverne foretager problemspotting ift det valgte tema på selvvalgte virksomhed.
Fase 3 Ideskabelse: Eleverne ideudvikler på identificerede problemer (på skolen, faciliteret af underviser)
Fase 4 Uddannelsesbrobygning: Eleverne får sparring på deres ide under IBO Brobygning på ungdomsuddannelser.
Fase 5 Ideforbedring: Ideforbedring og efterprøvning af ide – prototyper, evt. genbesøg på virksomhed.
Fase 6 Aflevering: Eleverne afleverer deres ide i henhold til opgavebeskrivelsen.

IBO-Modellen er nytænkende omkring brobygning, fordi:

– Eleven kommer i erhvervspraktik– eller det som vi kalder erhvervsbrobygning – altså dage, hvor de besøger erhverv og virksomheder i forbindelse med deres opgave, som kombineres med uddannelsesbrobygning.
– eleven kommer i brobygning til ungdomsuddannelser, det kalder vi IBO Brobygning, og hvor ungdomsuddannelserne giver sparring på elevernes medbragte ideer.

Dermed bliver OSO, praktik og brobygning til et sammenhængende innovationsdidaktisk forløb

“Det at vi kommer ud til en person/virksomhed vi ikke kender og hjælper ham med at løse et problem med et nyt produkt – det gør bare én så glad. Nu er jeg blevet sikker i mit valg som elektriker”

Ib Muurmann

Elev 2017/18, Ladelund Efterskole

For at fastlægge sin egen IBO struktur, har vi udviklet ”IBO-Kabalen” og IBO-Planlægningsbanner,som en hjælp til at strukturere et forløb, der passer til den enkelte skole. Hent begge i arbejdsarkene.