Til Erhvervsskoler:


For at deltage i projektet skal man som erhvervsskole enten deltage i IBO eller E-fag, eller begge dele.

Når en erhvervsskole tilmelder sig E2E – med verdensmålene i hænderne i forhold til IBO skal erhvervsskolen deltage i:

Spor 3: Erhvervsskolesporet

Spor 4: Samarbejdssporet.

Hør udsagn fra elever, lærere og direktør for Tietgen, Anette Vilhelmsen, hvorfor IBO Brobygning giver mening for såvel elever som erhvervsskoler, når man også kobler verdenmålene på projektet.

E2E Erhvervsskoler 2019-2020

Kold College
SDE Videncenter for Robotteknologi
Sosu Fyn
Tietgen
Hansenberg
IBC Kolding og Aabenraa
EUC Syd
Sosu Syd
Kjærgård Landbrugsskole
Sosu Esbjerg

Erhvervsskolesporet består af:


1. Kompetenceudvikling IBO.


2. Efterskolebesøg før brobygning.


3. Gennemførelse af IBO Brobygning

Samarbejdssporet består af:

Klyngedannelse og samarbejde mellem 2-6 efterskoler og efterskoler og erhvervsuddannelser:

Samarbejdet indebærer:

 

For undervisere:

Opstarts- og koordineringsmøder.

Lærere fra efterskoler og fra erhvervsskoler skal deltage i et opstarts- og koordineringsmøde forud for IBO-forløbet med det formål at planlægge, koordinere og afstemme forventninger til forløbet.

Evaluering- og videndelingsworkshop

Lærere fra efterskole og fra erhvervsskole skal deltage i en evaluerings- og videndelingsworkshop med henblik på at forbedre forløbet til næste fase.

 

For ledere:

Ledere fra såvel efterskoler som erhvervsskoler skal deltage i samarbejdsmøder en gang hvert halve år for at sikre den fornødne ledelsesmæssige opbakning og forankring i projektet.