Til Erhvervsskoler:


For at deltage i projektet skal man som erhvervsskole enten deltage i IBO eller E-fag, eller begge dele.

Når en erhvervsskole tilmelder sig E2E – med verdensmålene i hænderne i forhold til IBO skal erhvervsskolen deltage i:

Spor 3: Erhvervsskolesporet

Spor 4: Samarbejdssporet.

Erhvervsskolesporet består af:


1. Kompetenceudvikling IBO.


2. Efterskolebesøg før brobygning.


3. Gennemførelse af IBO Brobygning

Samarbejdssporet består af:

Klyngedannelse og samarbejde mellem 2-6 efterskoler og efterskoler og erhvervsuddannelser:

Samarbejdet indebærer:

 

For undervisere:

Opstarts- og koordineringsmøder.

Lærere fra efterskoler og fra erhvervsskoler skal deltage i et opstarts- og koordineringsmøde forud for IBO-forløbet med det formål at planlægge, koordinere og afstemme forventninger til forløbet.

Evaluering- og videndelingsworkshop

Lærere fra efterskole og fra erhvervsskole skal deltage i en evaluerings- og videndelingsworkshop med henblik på at forbedre forløbet til næste fase.

 

For ledere:

Ledere fra såvel efterskoler som erhvervsskoler skal deltage i samarbejdsmøder en gang hvert halve år for at sikre den fornødne ledelsesmæssige opbakning og forankring i projektet.