Til efterskoler


For at deltage i projektet skal man som efterskole enten deltage i IBO eller E-fag, eller begge dele.

Når en efterskole tilmelder sig E2E – med verdensmålene i hænderne i forhold til IBO skal efterskolen deltage i:

Spor 2: Efterskolesporet

Spor 4: Samarbejdssporet.

Hør hvad de på Skanderup Efterskole har fået ud af at arbejde med IBO og Verdensmål i dette skoleår.

Efterskolesporet består af:

1. Kompetenceudvikling IBO.

2. Gennemførelse af IBO-forløb på efterskolen.

3. Lærerdeltagelse på brobygning.

4. IBO Award

Samarbejdssporet består af:

Klyngedannelse og samarbejde mellem 2-6 efterskoler og efterskoler og erhvervsuddannelser, som indebærer følgende samarbejde:

For undervisere:

Opstarts- og koordineringsmøder:
Lærere fra efterskole og fra erhvervsskole skal deltage i et opstarts- og koordineringsmøde forud for IBO-forløbet med det formål at planlægge, koordinere og afstemme forventninger til forløbet.

Evaluering- og videndelingsmøder:
Lærere fra efterskole og fra erhvervsskole skal deltage i en evaluerings- og videndelingsworkshop med henblik på at forbedre forløbet til næste fase. Det vil typisk ligge i foråret efter gennemført brobygningsforløb.

For ledere:

Ledere fra såvel efterskoler som erhvervsskoler skal deltage i samarbejdsmøder en gang hvert halve år for at sikre den fornødne ledelsesmæssige opbakning og forankring i projektet.