Efterskolerne har fået bevilget 5 mio. kr. fra Nordea-fonden til projektet E2E – Med verdensmålene i hænderne. Projektet udvikler videre på IBO-modellen, som erstatter den traditionelle brobygning og OSO-opgave med en innovativ og elevinvolverende opgave, der skal laves i samarbejde mellem efterskoler, virksomheder og erhvervsskoler.

Det nuværende projekt har fokus på at sætte verdensmålene i spil som et konstruktivt ’benspænd’ i opgaveløsningen, hvilket vil gøre de faglige forløb og brobygningen endnu mere vedkommende og karriere-perspektiverende for eleverne. Modellen, der skal udvikles og udrulles til hele landet, kaldes IBO-World.

Formålet er at udvikle en ny og bæredygtig brobygning til efterskoler og erhvervsskoler, hvor der samarbejdes om at give de unge indsigt i erhvervsfaglighed og mulighed for at arbejde med verdensmål i konkrete opgaver.

Projektet skal:

  • Udvide antallet af efterskoler, der arbejder med IBO, og dermed sender alle deres 10. kl. elever i IBO-praktik på virksomheder og på IBO-brobygning på erhvervsskoler.
  • Udvide antallet af efterskoler, der arbejder med erhvervsrettede linjefag
  • Udvikle koncepterne i punkt 1 og 2 med verdensmålsperspektivering 

Visionen er, at eleverne opnår:

  • Evnen til at tænke stort og globalt samtidig med at de kobler sig på behovet i virksomhederne lokalt
  • Et bredere globalt udsyn og større indsigt i, hvordan erhvervsuddannelser kan hjælpe med at løse de globale udfordringer
  • En oplevelse af at koble visioner, fagfaglighed og viden med en innovativ udviklingsproces, hvor svarene ikke er kendt på forhånd.

Deltagere:

Efterskoler i hele landet

Erhvervsskoler i hele landet

 

Projektet har indeholdt to indsatser:

IBO (Innovations Brobygnings Opgave)

E-fag. (Erhvervsrettet linjefag)

 

Projektperiode
Projektperioden starter august 2019 og afsluttes ultimo juni 2022

 

Projektspor:

Spor 1: Konceptudvikling og pilotfase (2019-2020)

Spor 2: Efterskolesporet

Spor 3: Erhvervsskolesporet

Spor 4: Samarbejdssporet

For Efterskoler

For Erhvervsskoler