E2E med verdensmålene i hænderne er et samarbejde mellem efterskoler, virksomheder og erhvervsskoler om brobygning i et bæredygtigt perspektiv, der giver mening for de unge.

Forløbet erstatter den traditionelle brobygning og Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO)

Det nuværende projekt har fokus på at sætte verdensmålene i spil som et grundlæggende vilkår i opgaveløsningen, hvilket vil gøre de faglige forløb og brobygningen endnu mere vedkommende og karriere-perspektiverende for eleverne. Modellen, der skal udvikles og udrulles til hele landet, kaldes IBO-World.

Formålet er at udvikle en ny og bæredygtig brobygning til efterskoler og erhvervsskoler, hvor der samarbejdes om at give de unge indsigt i erhvervsfaglighed og mulighed for at arbejde med verdensmål i konkrete opgaver.

Udviklings- og kursus team IBO World:

For erhvervsskoler:

Som konsulent til udvikling af bæredygtighedselementet i IBO World modellen indgår Birgitte Helbæk Marcussen fra VIA University College. Birgitte bidrager med sin faglige viden om bæredygtighed, fagligt entreprenørskab og erhvervsskoler, som kvalificerer projektet og indholdet af IBO kurser til erhvervsskoler 
Læs mere her

For efterskoler:

Kursusteamet omkring efterskolernes opkvalificering til IBO modellen består desuden af Kristina Mulle Yde og Birgitte Rasmussen fra Ryslinge Efterskole. De har stor erfaring i undervisning i innovation, og har været en del af udviklingen af både IBO og kurserne de sidste to år.

Læs mere her

Deltagerskoler 2020-2021

Følgende efterskoler og erhvervsskoler er tilmeldt projektet til kommende skoleår. De er organiseret i IBO Klynger, hvor de samarbejder om IBO og IBO Brobygning.

Projektet har indeholdt to indsatser:

IBO (Innovations Brobygnings Opgave)

E-fag. (Erhvervsrettet linjefag)

 

Projektperiode
Projektperioden starter august 2019 og afsluttes ultimo juni 2022

 

Projektspor:

Spor 1: Konceptudvikling og pilotfase (2019-2020)

Spor 2: Efterskolesporet

Spor 3: Erhvervsskolesporet

Spor 4: Samarbejdssporet

For Efterskoler

For Erhvervsskoler

Projektet skal:

  • Udvide antallet af efterskoler, der arbejder med IBO, og dermed sender alle deres 10. kl. elever i IBO-praktik på virksomheder og på IBO-brobygning på erhvervsskoler.
  • Udvide antallet af efterskoler, der arbejder med erhvervsrettede linjefag
  • Udvikle koncepterne i punkt 1 og 2 med verdensmålsperspektivering 

Visionen er, at eleverne opnår:

  • Evnen til at tænke stort og globalt samtidig med at de kobler sig på behovet i virksomhederne lokalt
  • Et bredere globalt udsyn og større indsigt i, hvordan erhvervsuddannelser kan hjælpe med at løse de globale udfordringer
  • En oplevelse af at koble visioner, fagfaglighed og viden med en innovativ udviklingsproces, hvor svarene ikke er kendt på forhånd.