E2E –– med verdensmålene i hænderne, bygger oven på erfaringer fra et forudgående projekt i Region Syddanmark og sætter fuldt fokus på de kompetencer, som kan få betydning for de unges valg af ungdomsuddannelse – erhvervsuddannelse – tilmed i en visionær kontekst af FN’s Verdensmål.

Vi ønsker, at gøre verdensmålene bæredygtige hos de unge og vi ønsker at udvikle en ny og moderne brobygning til erhvervsuddannelser, der gennem sparring på elevernes medbragte IBO-ideer konkretiserer erhvervsskolernes bud på Verdensmålenes udfordringer.

Deltagere:

 

Efterskoler i hele landet

Erhvervsskoler i hele landet

 

Projektet har indeholdt to indsatser:

IBO (Innovations Brobygnings Opgave)

E-fag. (Erhvervsrettet linjefag)

 

Projektperiode

Projektperioden starter august 2019 og afsluttes ultimo juni 2022

 

Projektspor:

Spor 1: Konceptudvikling og pilotfase (2019-2020)

Spor 2: Efterskolesporet

Spor 3: Erhvervsskolesporet

Spor 4: Samarbejdssporet

For Efterskoler

For Erhvervsskoler