Innovations-Brobygnings-Opgaven indgår i nyt projekt i Efterskolerne, der har fået bevilliget 5 mill kr fra Nordea-fonden til nyt brobygningsprojekt; E2E –– med verdensmålene i hænderne. 

Projektet har en ambition om at give de unge de bedste forudsætninger for at opnå tro på egne evner, blive livsduelige og endelig træffe valg af ungdomsuddannelse.

Målet er at efterskoleelever tager ejerskab af og til verdensmålene og formår at se en sammenhæng til deres fremtidige liv med uddannelse og job.

IBO udvikles i projekt E2E med Verdensmålene i hænderne til IBO World over de næste 3 år. Læs mere via link, eller kontakt projektleder Karin Skjøth for yderligere information om deltagelse i projektet.

Kontakt
Karin Skjøth, projektleder
ksk@efterskolerne.dk
Tlf. 61750740

 

OM IBO-MODELLEN


IBO Modellen er et innovationsdidaktisk forløb og en nytænkning af Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) i 10.kl, erhvervspraktik og brobygning. Modellen er udviklet gennem de sidste 3 år med 20 efterskoler og 10 erhvervsuddannelser og efterhånden har over 2000 elever i 9. og 10.kl udført en Innovations-Brobygnings-Opgave

Der er udviklet to versioner af IBO Modellen:
1. IBO Uge-Model med 5 faser og som kan træde istedet for Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO).
2. IBO Modul-Model med 6 faser og som kan træde i stedet for Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) og indeholder brobygning til ungdomsuddannelse. I projektet E2E fra Efterskole til Erhvervsskole er der udviklet brobygningsforløb på erhvervsskoler som en del af ideforbedringen. Se  www.e2e-syd.dk

 

 

Se filmen herover, hvor elever og lærere fra Design- og Idrætsefterskolen Skamling fortæller hvorfor de er begejstrede for IBO-Modellen.

Se filmen fra IBO Award 2019, hvor 85 elever fra 11 efterskoler deltog med deres IBO ideer.

IBO elevprojekter

Næsten 2000 elever har gennem de sidste to år udarbejdet en IBO. Tjek et par film ud, som enten viser en fremlæggelse eller den pitch, som eleverne selv har produceret om deres ide.

Køb IBO-Modellen

”IBO’en gjorde at jeg blev mere afklaret med hvad jeg ville, altså vi arbejdede med unge på opholdssted og vores tema var udsatte unge. Da vi havde arbejdet med det, var jeg i hvert fald afklaret med, at jeg skulle arbejde med mennesker på en eller anden måde. Derfor valgte jeg så at tage på social og sundhedsuddannelsen og tog den med en Eux, så jeg har større mulighed for at kunne læse videre, hvis det er de her udsatte unge som jeg vil arbejde videre med efter min studentereksamen.”

 

Frederikke (går nu på EUX Velfærd)

Elev, Ladelund Efterskole 17/18

”Vores elever får et MEGET større kendskab til erhvervsuddannelserne og de har gennem opgaven skulle være meget selvstændige i de forskellige grupper, men ligeledes kunne arbejde sammen i grupperne og selv tage initiativ til at tage kontakt til en samarbejdspartner. Den generelle evaluering er, at eleverne har fået rigtig meget ud af det, og både er blevet klogere på hvad de selv vil, men også hvad fremtidens arbejdsmarked har behov for af arbejdskraft.”

Lea Ø Iversen

Vejleder, Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole

Det er fantastisk at åbne HANSENBERG for nysgerrige elever og deres lærere ved at give kvalificeret sparring på deres projekter. IBO-brobygningen giver os mulighed for at præsentere skolens mange forskellige uddannelser, men set i en kontekst som eleverne i grupper selv har valgt og i et længerevarende forløb knyttet til undervisningen på efterskolen”

Carsten Schmidt

Udviklingschef X-House, Hansenberg

“Tak for et flot materiale – bogen og banner, der gør det rigtig overskueligt”

Bente Nordstjerne Pedersen

Lærer og vejleder, Korinth Efterskole

Book et kursus i IBO Modellen og få viden og hands on værktøjer til projektarbejde, der indebærer en ny innovationsdidaktik, der er motiverende, giver ejerskab og fungerer rigtig godt i praksis.