—IBO Modellen er et innovationsdidaktisk forløb, der samler OSO, praktik og brobygning i en samlet opgave. Modellen bygger på en ny innovationsdidaktik, der er tråd med et almen dannende sigte. IBO-Modellen er både en generel projektarbejdsform til skole-virksomhedssamarbejde og en konkret nytænkning af Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) i 10.kl, erhvervspraktik og brobygning til ungdomsuddannelser.

IBO Modellen er:

Karrierelæring
Meningsfuld brobygning
Virksomhedssamarbejde
Innovative elever
Projektledelse

IBO står for Innovations-Brobygnings-Opgaven.

Se filmen herunder, hvor elever og lærere fra Design- og Idrætsefterskolen Skamling fortæller hvorfor de er begejstrede for IBO-Modellen.

 

TV Syd om IBO Award 21.5.2019

Det nye er:

  1. At eleverne skal via et selvvalgt tema, nytænke og forbedre noget hos en selvvalgt virksomhed.
  2. At eleverne kan komme i brobygning til både virksomheder og ungdomsuddannelser
  3. At eleverne skal bruge ungdomsuddannelsernes faglighed under brobygningen til at forbedre deres ide til virksomhederne.
  4. At der er et ændret brobygningsmindset, som ikke kun handler om ”how to fit in”

IBO Modellen  indeholder projektledelsesværktøjer, lektionsplaner og arbejdsark til innovative forløb, der gør det nemt at planlægge et forløb, gør elever til dygtige projektledere og fremmer elevers indsigter, handlekraft og tro på egne evner.

IBO-Modellen indgår i nyt projekt med Verdensmålsfokus

Se filmen fra IBO Award 2019, hvor 85 elever fra 11 efterskoler deltog med deres IBO ideer.

Køb IBO-Modellen

IBO elevprojekter

Næsten 2000 elever har gennem de sidste to år udarbejdet en IBO. Tjek et par film ud, som enten viser en fremlæggelse eller den pitch, som eleverne selv har produceret om deres ide.

”IBO’en gjorde at jeg blev mere afklaret med hvad jeg ville, altså vi arbejdede med unge på opholdssted og vores tema var udsatte unge. Da vi havde arbejdet med det, var jeg i hvert fald afklaret med, at jeg skulle arbejde med mennesker på en eller anden måde. Derfor valgte jeg så at tage på social og sundhedsuddannelsen og tog den med en Eux, så jeg har større mulighed for at kunne læse videre, hvis det er de her udsatte unge som jeg vil arbejde videre med efter min studentereksamen.”

 

Frederikke (går nu på EUX Velfærd)

Elev, Ladelund Efterskole 17/18

”Vores elever får et MEGET større kendskab til erhvervsuddannelserne og de har gennem opgaven skulle være meget selvstændige i de forskellige grupper, men ligeledes kunne arbejde sammen i grupperne og selv tage initiativ til at tage kontakt til en samarbejdspartner. Den generelle evaluering er, at eleverne har fået rigtig meget ud af det, og både er blevet klogere på hvad de selv vil, men også hvad fremtidens arbejdsmarked har behov for af arbejdskraft.”

Lea Ø Iversen

Vejleder, Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole

Det er fantastisk at åbne HANSENBERG for nysgerrige elever og deres lærere ved at give kvalificeret sparring på deres projekter. IBO-brobygningen giver os mulighed for at præsentere skolens mange forskellige uddannelser, men set i en kontekst som eleverne i grupper selv har valgt og i et længerevarende forløb knyttet til undervisningen på efterskolen”

Carsten Schmidt

Udviklingschef X-House, Hansenberg

“Tak for et flot materiale – bogen og banner, der gør det rigtig overskueligt”

Bente Nordstjerne Pedersen

Lærer og vejleder, Korinth Efterskole

Book et kursus i IBO Modellen og få viden og hands on værktøjer til projektarbejde, der indebærer en ny innovationsdidaktik, der er motiverende, giver ejerskab og fungerer rigtig godt i praksis.